2. Sertifika

EC Tipi Tetkik Sertifikası

CE Belgesi (işareti) AB’nin uyulması mecburi olan bir takım Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında ürünlere iliştirilen bir işaret olduğu için, söz konusu mevzuat kapsamına giren ve AB üyesi ülkelerde piyasaya arz edilecek olan ürünlerin bu işareti taşıması zorunludur.

CE İşaretinin(belgesinin) zorunlu olduğu 23 ürün grubu dahilinde ki tüm ürünlerin CE İşareti (belgesi) olmadan AB’ye ihracatı mümkün değildir. Türkiye’de ise son yasal değişikliklere göre ürünün CE işareti (belgesi) taşıması zorunlu hale gelmiştir. Bu zamanla tüm CE işareti (belgesi) zorunlu olan ürünlere getirilecektir.

Diğer Sertifikalar

1. Sertifika
  • Tarih
  • 26. 10. 2015
3. Sertifika
  • Tarih
  • 26. 10. 2015
4. Sertifika
  • Tarih
  • 26. 10. 2015
5. Sertifika
  • Tarih
  • 26. 10. 2015