3. Sertifika

EC Tipi Tetkik Sertifikası

3. Dünya ülkesindeki bir imalatçı aynı Üye Ülke dahilindeki bir imalatçı gibi ürünü AB pazarına sürerken CE işareti (belgesi) almak zorundadır. Yeni Yaklaşım Direktiflerine göre ürününü tasarlamalı, üretmeli ve gerekli uygunluk değerlendirme prosedürlerini gerçekleştirmelidir.

Eğer üretici ya da üreticinin temsilcisi Avrupa Birliği içinde değilse, bu sorumluluğu ithalatçı yerine getirmek zorundadır. Yani 3. ülkelerden yapılan ithalatlarda CE İşareti (belgesi) sorumluluğu ithalatçı firmaya aittir. Bir başka deyişle, firmalar ithal ettikleri ürünlerin AB normlarına uygun olduğunu garanti etmek zorundadır.

Diğer Sertifikalar

2. Sertifika
  • Tarih
  • 26. 10. 2015
1. Sertifika
  • Tarih
  • 26. 10. 2015
4. Sertifika
  • Tarih
  • 26. 10. 2015
5. Sertifika
  • Tarih
  • 26. 10. 2015